Naturalna Edukacja

Karty Trójdzielne.. Co to jest?


1. Trochę prywaty, czyli co myślę o….?

Nauka w domu? Czy kojarzy się to komuś z nas dobrze? Czy wyobrażamy sobie, że może to być przyjemność i zabawa, a nie przymus i żmudny obowiązek każdego dnia? Chyba nie. Nasze, jak i wcześniejsze pokolenia przyzwyczajone są, do standardowego systemu nauczania
Szkoła – nauczyciel – podręcznik – zeszyt
A gdyby tak szkołę zamienić na pokój, ogród (czy inne ulubione miejsce), nauczyciela na rodzica, lub starsze rodzeństwo, a podręcznik i zeszyt na kreatywne metody nauczania? Jest to możliwe. Nie tylko w indywidualnym nauczaniu w systemie edukacji domowej, ale również w ramach zabawy z dziećmi, uzupełniania materiału szkolnego, czy odrabiania lekcji. Wystarczy skorzystać z pomocy naukowych, które przez zabawę skłaniają do nauki w sposób nieświadomy.
Jednymi z takich pomocy naukowych są KARTY TRÓJDZIELNE. Karty należą do pakietu metod ogólnie nazwanych metodami nauki Montessori. Pojęcie to w ostatnich czasach zrobiło się tak szerokie, obejmuje w zasadzie wszystkie metody nauczania i pomoce naukowe różne od form książkowo-zeszytowych, że moim zdaniem zatraciło swą wyjątkowość i główne założenia. Wolę zatem terminologię METODY KREATYWNE, która nie narzuca zaplecza psychologicznego, jakie jest podstawą metody Montesorii, ale stanowi przede wszystkim zbiór metod i pomocy do nauczania, zgodnie z hasłem „Nauka przez zabawę”.

2. Karty trójdzielne – ale, że o co chodzi?

Karty trójdzielne to nic innego niż karty = plakietki z narysowanym obrazkiem, obrazkiem i podpisem oraz samym podpisem.

Karty są narzędziem, służącym do różnych celów rozwojowych dziecka:
Wprowadzanie nowego słownictwa tematycznego
Rozwój zdolności motorycznych
Rozwijanie mowy
Trening pamięci i spostrzegawczości
Trening języka obcego, w przypadku kiedy mamy karty obcojęzyczne


Wielkim plusem tej metody jest to, że stosujemy je w nauczaniu wszystkich dziedzin i dzieci w każdym wieku. Dla najmłodszych przeznaczone są obrazki, dla trochę starszych, potrafiących czytać podpisy i obrazki z podpisem.
Aby jednak karty spełniały wymogi edukacyjne zgodne z nurtem Montessori określono ich wymogi co do wyglądu, kształtu i estetyki.
Przede wszystkim na kartach stosujemy obrazki wykonane w realistyczny sposób. Zwierzęta i rośliny jak najbardziej mają przypominać swoje odpowiedniki w świecie realnym, przedmioty mają kojarzyć się z tym co możemy znaleźć we własnym otoczeniu.
Wymiary pojedynczej karty to 14cmx14cm. Sam podpis powinien mieć wysokość 2,5cm.
Oczywiście, gdy karty sporządzone przez nas samych będą się różniły wymiarami, nie oznacza to, że nie spełnią swojej roli. Spełnią ją doskonale, o ile będziemy ich używać i bawić się nimi wraz z dziećmi.

3. To teraz praktyka

Mamy już karty. Kupione w sklepie, wydrukowane z Internetu lub zrobione samodzielnie. I co dalej?
Można zastosować je na różne sposoby. Najbardziej usystematyzowanym sposobem nauki z użyciem kart trójdzielnych jest tzw. Lekcja Trójstopniowa. Pod tym pojęciem, ukrywa się metoda pomagająca w utrwalaniu nowych pojęć przez dzieci i jak sama nazwa wskazuje składa się z trzech, następujących po sobie etapów:

 • prezentacja – pokazujemy dziecku karty z częścią z obrazkiem. Nazywamy daną rzecz, roślinę czy zwierzę i pozwalamy, by dziecko powtórzyło nazwę za nami. Ważne, by unikać zbędnego opisu danego obrazka. Bazujemy tylko na nazwie własnej opisywanej rzeczy.
 • identyfikacja – dziecko wybiera z rzędu ułożonych kart tę, o którą go poprosimy, używając nazwy własnej, którą wdrażaliśmy w trakcie etapu identyfikacji. Ćwiczymy nie tylko pamięć, ale i spostrzegawczość dziecka. W ramach własnej kreatywności, etap identyfikacji możemy urozmaicić poprzez określenie zasad co zrobić ze znalezioną kartą: np. przenieść ją na koniec pokoju, wykonać ze znalezionym obrazkiem kilka podskoków, odwrócić wybraną kartę na drugą stronę itd. Im śmieszniejsze będą takie dodatkowe ćwiczenia, tym ciekawsza dla dzieci będzie nauka i tym szybciej zapamiętają dane pojęcie.
 • sprawdzanie – dobrze wiemy, że nie ma nauki bez weryfikacji wiedzy. Ale nie, nie będziemy robić kartkówki czy sprawdzianu wielokrotnego wyboru. Pokazujemy po prostu obrazek dziecku, a ono w ramach zapamiętanego słownictwa, nazywa daną rzecz. Można oczywiście używać na tym etapie kierunku dwustronnego sprawdzania czyli:
  Obrazek -> słowo
  Słowo -> obrazek

Pamiętajmy, by dostosować poziom sprawdzania do wieku odbiorców. W przeciwnym razie osiągniemy przeciwny efekt do zamierzonego, a głównym skutkiem będzie jedynie zniechęcenie.

4. Konkrety

Poniżej przedstawiam kila zabaw, podczas których możemy wykorzystać karty trójdzielne:

 • Memory – zarówno dla młodszych jaki starszych uczestników zabawy. Dla młodszych wykorzystujemy tylko obrazki, dla starszych obrazki i napisy osobno. Odkrywamy zakryte karty, szukając par na zasadzie : Obrazek +podpis, Obrazek +Obrazek z napisem
 • Układanki alfabetyczne – zabawa dla starszych dzieci. Obrazki z podpisami układamy alfabetycznie w kolejności od A do Z. Ćwiczymy w ten sposób nie tylko nowe słownictwo, ale też naukę liter i alfabetu
 • Co nie pasuje – możemy ułożyć ciąg obrazków, z czego jeden wykładamy z innej kategorii. Dziecko znajduje nie pasującą kartę i nazywając dany obrazek, odrzuca je z ciągu.
 • Dopasowywanie do realnych przedmiotów – w zależności od posiadanych rodzajów kart trójdzielnych, możemy przygotować ich „realne” odpowiedniki. Dziecko młodsze dopasowuje obrazek na karcie do realnego „bliźniaka”, starsze dzieci „podpisują” np. owoce, warzywa, napisami z kart. Do zabawy z nazewnictwem zwierząt wystarczą nam figurki realistyczne jaki często mamy w zbiorach zabawek. Tą samą zabawę można zastosować w przypadku kart trójdzielnych obcojęzycznych. Trenujemy wtedy język obcy i szlifujemy słownictwo i wymowę.
 • Zabawa w plenerze – tematyczne karty trójdzielne możemy zabrać ze sobą w plener. Szukając gatunków roślin na łące, warzyw i owoców w ogrodzie, możemy wykorzystywać te karty na zasadzie konkursu w ćwiczeniu spostrzegawczości np. Kto pierwszy znajdzie.. (pokazujemy kartę bez jej nazywania) i czekamy na efekty

SPRAWDŹ KOLEJNE WPISY!

Karty Trójdzielne.. Co to jest?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry